menuordersearch
zohagifts.com

پدافند غیر عامل ,

لگوی سایت
۱۳۹۷/۳/۱۹ شنبه
(0)
(0)
پدافند غیر عامل
پدافند غیر عامل
پدافند غیر عامل
مقدمه:
پدافند در مفهوم کلي، دفع، خنثي کردن و يا کاهش تاثيرات اقدامات آفندي دشمن و ممانعت از دستيابي به اهداف خودي است. پدافند به دو بخش تقسيم مي‌شود 1- پدافند عامل 2- پدافند غيرعامل
پدافند عامل: پدافند عامل عبارت از رويارويي و مقابله مستقيم با دشمن و به کارگيري جنگ افزارهاي مناسب و موجود به منظور دفع حمله و خنثي کردن اقدامات آفندي وي مي‌باشد.  
پدافند غيرعامل: پدافند غيرعامل به مجموعه اقداماتي اطلاق مي‌گردد که مستلزم به کارگيري جنگ افزار نبوده و با اجراي آن مي‌توان از وارد شدن خسارات مالي به تجهيزات و تاسيسات حياتي و حساس نظامي و غيرنظامي و تلفات انساني جلوگيري نموده و يا ميزان اين خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد.
1- موضوعيت پدافند غيرعامل
بخشي از خسارات و صدمات وارده از حملات هوايي-موشکي، مربوط به اصابت بمب يا هر نوع پرتابه ديگري و ايجاد انفجار توسط آنها مي‌باشد. که در لحظه وقوع حادث مي‌گردد و اغلب موارد، خسارات و صدمات مربوط به پيامدهاي اين حملات از خسارات ناشي از انفجار اوليه به مراتب بيشتر مي‌باشد و با رعايت اصول پدافند غيرعامل و اجراي طرح‌هاي مربوطه مي‌توان ضمن کاهش خسارات اوليه از بروز خسارات و صدمات بعدي جلوگيري نموده و يا تاثير آنها را تا حد بسيار زيادي کاهش داد.
اصول اوليه پدافند غيرعامل، ساده و تقريباً ثابت بوده ولي کاربرد اين اصول در موارد مختلف تفاوت داشته و در مواردي پيچيده و مشکل مي‌شوند.
2- اصول، روشها و موضوعات اساسي در مبحث پدافند غيرعامل
1-2 اختفا Concealment
اختفا يا پنهان کاري به کليه اقداماتي گفته مي‌شود که مانع از قرار گرفتن تاسيسات و تجهيزات در ديد مستقيم دشمن گرديده و يا تشخيص تاسيسات و تجهيزات و همچنين آگاهي از انجام فعاليت‌هاي خاص را براي او غير ممکن و يا مشکل مي‌سازد.
روش‌هاي اختفا عبارتند از:
الف- استفاده مناسب از عوارض زمين و احداث تاسيسات در محلي که توسط دشمن به سهولت قابل تشخيص و رويت نباشد.
ب- عادي و غير مهم جلوه دادن تاسيسات با جدول‌بندي، درختکاري و ...
ج- جداسازي منطقي تاسيسات صنعتي که به علت نوع فعاليت نمي‌توان آنها را به طور کلي دگرگون نمود. به نحوي که تاثير زياد بر نوع فعاليت‌ها نگذارد.
د- حذف نقاط حياتي و حساس و مهم از روي نقشه‌هايي که به دليل خاص بايد در رسانه‌هاي گروهي منعکس گردد.
هـ- نشان ندادن نماي خارجي تاسيسات حياتي و حساس در تلويزيون به خصوص در ارتباط با محيط اطراف و جاده‌ها
و- عدم درج آگهي در جرايد به گونه‌اي که وقوع فعاليتي مهم در محدوده زماني و در موقعيت جغرافيايي مورد استفاده قرار گيرد.  
ز- ايجاد تاسيسات در اعماق زمين و يا در دل کوه‌ها که به اين ترتيب علاوه بر پنهان کردن آنها بحث استحکام کافي در مقابله با راکت، بمب و موشک را مي‌توان مطرح کرد.
ح- جابه‌جايي: از آن جايي که تاسيسات صنعتي به صورت ثابت در نقطه‌اي مستقر مي‌شود و انتظار و تغييرات و تحولات دفعي از آنها نمي‌رود. چنانچه جمع‌آوري و نصب مجدد گونه‌هايي از صنايع تا حد لازم سهولت داشته باشد مي‌توان کالبد‌هاي مورد نياز را از نوع سبک و انعطاف‌پذير مانند چادر و يا سازه‌هاي سبک با قابليت مونتاژ و دمونتاژ آن انتخاب نمود و در مراحل زماني مختلف محل آن را جابه‌جا نمود.  
2-2 - استتار comouflage
مفهوم کلي استتار هم رنگ و هم شکل کردن تاسيسات و تجهيزات با محيط اطراف مي‌باشد. استتار از موثرترين و متداول‌ترين روشهاي دفاعي غيرعامل در ارتش کلاسيک دنيا است.
در مبحث استتار دو نوع ديد از طرف دشمن مدنظر است 1- ديد هوايي 2- ديد زميني
عوامل مربوط به اجراي استتار عبارتند از: رنگ، سايه، بافت، زمين، جنس و مصالح و حرارت و ....  
انواع استتار:
1- استتار نوري 2- استتار حرارتي 3- استتار راداري 4- استتار راديويي (مثل ايجاد پارازيت يا ارسال فرامين کاذب) 5- استتار بصري 6- استتار صوتي 7- ضد الکترونيکي  
2-3 استحکامات:
در بحث پدافند غيرعامل استحکامات به سازه‌هاي موقتي اطلاق مي‌شود که با توجه به شرايط و امکانات و ميزان اهميت و آسيب‌پذيري نقاط حياتي و حساس در محل‌هاي مناسب و اطراف تاسيسات ايجاد مي‌گردند تا مانع اصابت مستقيم موشک بمب يا ترکش اين مهمات به تاسيسات و يا تجهيزات گرديده و اثرات ترکش و انفجار را به طور نسبي خنثي نمايند. استحکامات به شکل زير طبقه‌بندي مي‌شوند:
 1- خاکريز
چنانچه تجهيزات در فضاي باز چيده شده و يا درون ساختماني و با مقاومت مصالح معمولي قرار گرفته باشند با ايجاد خاکريز با ارتفاع و قطر مناسب مي‌توان در مواردي مانع اصابت مستقيم بمب و موشک به تاسيسات و تجهيزات گرديده و در اکثر موارد مسير ترکش و موج انفجار به طرف تاسيسات را سد کرد.
3- کيسه شن  
در صورتي که فضاي لازم براي ايجاد خاکريز با شيب مناسب وجود نداشته باشد. با چيدن گوني‌هاي پر از شن و ماسه در چندين رديف و روي هم مي‌توان به نتايج مورد نظر براي حفظ تاسيسات دست يافت.
علاوه بر محصور کردن تاسيسات و تجهيزات مي‌توان از کيسه شن به عنوان پوشش محافظتي نيز استفاده کرد (مثل: لوله‌هاي زميني انتقال نفت....)
3- دال بتني، شبکه شن و يا استوانه بتني
استفاده از اين وسائل زماني توصيه مي‌شود که تداوم تهديد محتمل باشد.
4- ديوار کشي
ايجاد ديوار احتياج به بررسي کارشناسي داشته و قطر و ارتفاع آن با توجه به مقاومت مصالح به کار رفته بايد محاسبه شود. ديوار کشي شامل آجر چيني، سنگ چيني، ايجاد بلوک‌هايي با سيمان مسلح و يا استفاده از بلوک‌هاي پيش ساخته مي‌باشد. ديوار کشي بهتر است در قطعات مجزا و کنار هم صورت گيرد.
 
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
شرکت سازنده