menuordersearch
zohagifts.com

نظریه و ازمایش لویی پاستوردرباره پیدایش خود به خودی ماده زنده از ماده غیرزنده ,

لگوی سایت
۱۳۹۷/۲/۱۹ چهارشنبه
(0)
(0)
نظریه و ازمایش لویی پاستوردرباره پیدایش خود به خودی ماده زنده از ماده غیرزنده
نظریه و ازمایش لویی پاستوردرباره پیدایش خود به خودی ماده زنده از ماده غیرزنده
نظریه و ازمایش لویی پاستوردرباره پیدایش خود به خودی ماده زنده از ماده غیرزنده
طبق نظریه خلق‌السعه(پیدایش خود به خودی) موجود زنده از ماده مرده مثل گوشت در حال فساد به وجود می‌یاد. پاستور در عوض عقیده داشت که آنچه که ما می بینیم در واقع آثار ناشی از میکروب های غیرقابل دیدن یا به اصطلاح ژرم در هواست. او برای اثبات نظر خودش لوله‌های آزمایش رو پر از شیره گوشت پخته و جوشیده شده کرد که هریک تنها از طریق لوله ای به شکل S با هوای بیرون رابطه داشت. برطبق نظریه "پیدایش خود به خودی حیات" این اتفاق باید پس از مدت کوتاهی به شکلی معجزه آسا رخ دهد. ولی پس از ماه‌ها انتظار چنین اتفاقی رخ نداد. این نتیجه برای پاستور کاملاً قابل انتظار بود. جوشاندن موجب کشته شدن همه‌ی باکتری‌های موجود در شیره گوشت شد و ژرم‌های جدید نیز به دلیل دهانه های لوله ای S مانند نتوانستند خود را به آنجا برسانند. طرفداران پیدایش خود به خودی حیات کوشیدند با این ادعا که جوشاندن به هر صورت و به هر نحوی «نیروی حیاتی» اسرارآمیز را از بین برده، موضوع را منحرف کنند. پاستور برای پاسخ به اونا بعضی از دهانه‌های شیشه ای S شکل را شکست و منتظر ماند. بر طبق نظریه پیدایش خود به خودی حیات هیچ اتفاقی نباید می‌افتاد چون نیروی حیات مرده بود. ولی شیره گوشت به تدریج کدر شد چون مانعی بر سر راه میکروب ها برای رسیدن به محتویات درون لوله های آزمایش نبود. پاستور ثابت کرد که نیروی حیات در واقع افسانه‌ای بیش نیست. از سوی دیگر آزمایش وی مشخص کننده‌ی قدرت میکروب‌های غیرقابل دیدن نیز بود. نظریه‌ی او تحول عظیمی در علم پزشکی بوجود آورد.
چگونگی باطل شدن خلق اساعه به وسیله ی پاستور
ردی اولین کسی بود که نظریه خلق‌الساعه (ایجاد خود به خود) رو رد کرد. بعدها پاستور با آزمایش‌های خود نظر ردی رو تایید کرد! قرن ها تصور می‌شد که حیات خود به خود از ماده مرده مثل گوشت در حال فساد به وجود می‌یاد. پاستور در عوض عقیده داشت که آنچه که ما می بینیم در واقع آثار ناشی از میکروب های غیرقابل دیدن یا به اصطلاح ژرم در هواست. او برای اثبات نظر خودش لوله‌های آزمایش رو پر از شیره گوشت پخته و جوشیده شده کرد که هریک تنها از طریق لوله ای به شکل S با هوای بیرون رابطه داشت. برطبق نظریه "پیدایش خود به خودی حیات" این اتفاق باید پس از مدت کوتاهی به شکلی معجزه آسا رخ دهد. ولی پس از ماه‌ها انتظار چنین اتفاقی رخ نداد. این نتیجه برای پاستور کاملاً قابل انتظار بود. جوشاندن موجب کشته شدن همه‌ی باکتری‌های موجود در شیره گوشت شد و ژرم‌های جدید نیز به دلیل دهانه های لوله ای S مانند نتوانستند خود را به آنجا برسانند. طرفداران پیدایش خود به خودی حیات کوشیدند با این ادعا که جوشاندن به هر صورت و به هر نحوی «نیروی حیاتی» اسرارآمیز را از بین برده، موضوع را منحرف کنند. پاستور برای پاسخ به اونا بعضی از دهانه‌های شیشه ای S شکل را شکست و منتظر ماند. بر طبق نظریه پیدایش خود به خودی حیات هیچ اتفاقی نباید می‌افتاد چون نیروی حیات مرده بود. ولی شیره گوشت به تدریج کدر شد چون مانعی بر سر راه میکروب ها برای رسیدن به محتویات درون لوله های آزمایش نبود. پاستور ثابت کرد که نیروی حیات در واقع افسانه‌ای بیش نیست. از سوی دیگر آزمایش وی مشخص کننده‌ی قدرت میکروب‌های غیرقابل دیدن نیز بود. نظریه‌ی او تحول عظیمی در علم پزشکی بوجود آورد.
لویی پاستور دانشمند ، پزشک ، شیمیدان ، زیست شناس و باکتری شناس بزرگ فرانسوی در دهکده ی دل (Dole) ناحیه ی ژورا زاده شد . او در دوران کودکی هیچگونه هوش زیادی از خود نشان نمی داد ولی بسیار کوشا و بردبار بود. به خاطر اینکه از استادان خود پرسش های شگفت آوری می کرد ، از گروه شاگردان نخبه و ارزنده به شمار می رفت .
 پاستور در جهان به پدر میکروبیولوژی (میکروب شناسی) مشهور است . نام او در میان اندیشمندان و نیکوکاران جهان ،‌همیشه به یادگار خواهد ماند .
آزمایشهای مشهور پاستور که منجر به باطل شدن نظریه خلق الساعه شدند :
آزمایش اول :
http://s1.picofile.com/biolog2/Pictures/spont.-pastor.jpg
پاستور لوله ای شیشه ای برگزید و درون آن مقداری پنبه قرار داد . سپس با کمک تلمبه ای ، مقداری هوا به درون لوله کشید . سطحی از پنبه که هوا از آنجا وارد لوله می شد ، رفته رفته رو به تیرگی گذاشت تا اینکه به کلی سیاه شد .
  پاستور این پنبه را در مخلوطی از اتر و الکل وارد ساخت و آنچه را که در ته محلول رسوب کرده بود زیر میکروسکوپ ساده ی خود بررسی کرد .
در این بررسی مشاهده کرد که ذره های گوناگون گرد و غبار ،‌گرده های گل ها ،‌ باکتری ها ی فراوان ، هاگهای گوناگون و حتی تارهای پشم در رسوب وجود دارد .

پاستور از نخستین آزمایش خود نتیجه گرفت : هوا میکروب های فراوان دارد .
آزمايش دوم :
پاستور مقداري آبگوشت که در آن گوشت بدون چربي پخته و آب وجود داشت و محيط غذايي مناسبي براي ميکروب ها به شمار مي رفت را در شيشه ي دهانه بازي ريخت و آن را در مجاورت هوا قرار داد . پس از چند روز آبگوشت گنديده شد . او آبگوشت گنديده را زير ميکروسکوپ ساده ي خود نگاه کرد و آن را پر از ميکروب يافت .
http://s1.picofile.com/biolog2/Pictures/spont.-pastor-2.jpg
پاستور براي اينکه اطمينان حاصل کند که ميکروب هاي هوا سبب گنديدگي آبگوشت شده اند ، مقداري از آبگوشت تازه را در شيشه ي دهانه باريکي ريخت و پس از جوشاندن ، دهانه ي شيشه را گرما داد تا گداخته شد و با اين کار دهانه ي آن را بست .
http://s1.picofile.com/biolog2/Pictures/spont.-pastor-3.jpg
اين آبگوشت مدت ها بدون آنکه گنديده شود ، همچنان سالم باقي ماند . پاستور از اين آزمايش نتيجه گرفت :جوشاندن آبگوشت ، ميکروبهاي هوا را که عامل گنديدن آبگوشت هستند ،از بين مي برد .
آزمايش سوم :
پاستور براي يافتن اطمينان بيشتر از اينکه ميکروب هاي هوا سبب آلوده شدن آبگوشت شده اند ، يک بالون انتخاب کرد و در آن آبگوشت ريخت و جوشاند . سپس ظرف و آبگوشت جوشيده ي درون آن را توسط يک لوله ي خميده ،  در معرض هوا قرار داد .مدت ها گذشت و فسادي حاصل نشد . در اين آزمايش ،لوله ي خميده ،‌ مانع ورود ميکروب هاي زنده ي هوا به درون آبگوشت شده بود .
http://s1.picofile.com/biolog2/Pictures/spont.-pastor-4.jpg

سپس پاستور با خم کردن ظرف ، مقداري از آبگوشت را وارد لوله ي خميده ي متصل به ظرف آبگوشت کرد  . سپس اين آبگوشت موجود در لوله را با خم کردن مجدد ظرف ، به ظرف آبگوشت برگرداند . پس از مدتي آثار فساد و گنديدگي در آبگوشت ظاهر شد .پاستور نتيجه گرفت :
آبگوشت خودبخود گنديده نمي شود ، بلکه ميکروبهايي که در ناحيه خميده لوله قرار داشته اند باعث گنديدن آبگوشت شده اند .

مقاومت مخالفان پاستور :
معتقدين به خلق الساعه به آزمايشهاي پاستور اين ايراد را وارد کردند که :
  گرما دادن آبگوشت شرايط محيطي لازم براي خلق الساعه را از بين مي برد . و اگر گرما وجود نداشته باشد ، حتما همه ي ميکروب ها به وجود خواهند آمد .
 پاستور براي رفع اين ايراد آزمايشي ديگر انجام داد که به آزمايش چهارم پاستور مشهور است . با اين آزمايش ديگر شکي باقي نماند که نظريه خلق الساعه باطل است .

آزمايش چهارم :
پاستور ظرفي شيشه اي مطابق شکل تهيه کرد . اين ظرف را قبلا گرما داد تا بدون ميکروب شود  . سپس دهانه ي بالايي آن را از پنبه ي استريل (بدون ميکروب) پر کرد . نوک تيز لوله و پهلوي شيشه را با الکل پاک کرد و پوست گردن اسبي  را هم با الکل پاک کرد . سپس نوک تيز شيشه را به سياهرگ گردن اسب فرو کرد و کاري کرد که سر آن بشکند . (کاري شبيه توليد سوزن سرنگ) . 
  پاستور از بالاي پنبه هواي درون شيشه را با تلمبه بيرون کشيد .در نتيجه ي بيرون کشيده شدن هواي شيشه و ايجاد خلاء نسبي ، خون سياهرگ گردن اسب به درون شيشه سرازير شد . هنگامي که مقدار کافي خون اسب درون شيشه جمع شد ، پاستور با احتياط  لوله ي نوک تيز را از گردن اسب بيرون آورد و بلافاصله نوک لوله را يست .


خون درون شيشه مدت ها بدون آنکه گنديده شود بلقي ماند و حال آنکه اگر خون در مجاورت هوا قرار مي گرفت فوراً فاسد مي شد .پاستور در آزمايش چهارم بدون گرما دادن خون مانع آلوده شدن آن به ميکروب شد و ثابت کرد : خون خودبخود ميکروب (موجود زنده) توليد نمي کند .

 
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
گالری تصاویر
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز