menuordersearch
zohagifts.com

دوپينگ چيست ؟ ,

لگوی سایت
۱۳۹۷/۲/۱۰ دوشنبه
(0)
(0)
دوپينگ چيست ؟
دوپينگ چيست ؟
دوپينگ چيست ؟
 
اقدام به مصرف اين داروهاي غير مجاز ومصيبت بارميکنند واگر کسي باشد که در مورد خطرات وعوارض اين داروها با دلايل و مدارک سخن بگويدميزان مصرف کاهش مي يابد زيرا ورزشکار حاضر نخواهد بود يک عمر اتهام و بد نامي و عوارض کشنده اين داروهارا بر خوشي لحظه اي قهرمان دوپينگ عبارت است ازتخديرنمودن وافزايش کاذب قدرت ونيروي بدن با استفادهاز داروها وعوامل مختلف.اکثريت مردمو حتي ورزشکاران اطلاعات زيادي در مورد دوپينگ ونحوه انجام ان ندارند وفقط اسمي از ان شنيده ويا فقط مي دانند که با دارو دوپينگ مي کنندولي اينکه با چه دارويي ،بر ايشان علامت سوال است.
ثابت شده است که اکثر ورزشکاران از روي حس کنجکاوي وحتي در حين تمرينات عادي شدن در اثر مصرف اين داروها ترجيح دهد .اصولا اولين سوالي که براي هر فرد مطرح مي شود اين است که چرا ورزشکاران از اين داروها استفاده ميکنند وبه کدام دارو ها،محرک ودوپينگ اطلاق مي شود ؟
مردم عادي وتماشاگراني که به ورزشگاه واستاديوم ورزشي مي آيند تا بيشترين احساسات وتشويقهاي خود را نثار قهرمان کنند هرگز از عمق واندازه رقابت سهمگيني که در ميدان ورزشي جريان دارد آگاه نيستند.آنچه که در صحنه يک رقابت ورزشي مي گذرد هيچ چيزي کمتر از يک جنگ واقعي وتمام عيار که چند سانتي متر،چندکيلو،چند گرم وچند ثانيه اختلاف مي تواند يکي را قهرمان وديگري را مغلوب،يکي رابه اوج و ديگري را به حضيض بر ساند اينجا است که معلوم مي شود چرا شعار (پيروزي به هرقيمت) هدف ورزشکاران قرار مي گيرد ومصرف انواع داروهاي زيان بخش ومهلک رواج مي يابد.
اين موضوع بديهي است که هر ورزشکاري الزاما قهرمان نيست ولي چون امروزه فقط قهرمانان را تحويل مي گيرند و براي انها ارزش قائل مي شوند ونه بازندگان را،لذا به هر قيمتي که شده سعي در قهرمان شدن دارندوقيمتي که برخي از ورزشکاران به شوق قهرمان شدن مي پردازند بسيار گران است .
جواني که تمام نيروي فکري ،روحي وجسمي خود را روي يک رشته از ورزش سر مايه گذاري کرده و نهايت آرزويش کسب يک مدال قهرماني است ودر عين حال هم مي بيند که اگر فقط چند کيلو اضافه تر،چند سانتي متر بلند تر وچند ثانيه زودتر به ثبت برساند به ارزويش مي رسد ديگر هيچ ترديدي در مصرف قرص وامپول به خودراه نخواهد داد .چنين ترديدي را تنها يک شخصيت بارز ،اراده قوي وانديشه اي پر بار مي تواند رقم بزند ومتاسفانه اينها را در دنياي حرفه ايها و نيمه حرفهايهاي امروزي به مفت نمي خرند .
کميته بين المللي المپيک ويا مقامات وترتيب دهندگان بازيها و مسابقات هر چه مي خواهند بگويند و هر کاري مي خواهند بکنند قدر مسلم اين است که روزبه روزبر مصرف انواع مختلف داروها با ترکيبات استروئيدهاي انابوليک،کوکائين،آمفتامين وساير داروها ييکه در بيش از صدها نوع قرص و آمپول به کارمي روند افزايش خواهد يافت .
ورزشکاري که روزانه چندين ساعت تمرين ميکند لا زم است تا مواد مورد نياز سوخت وساز بدن وي تامين گرددو آيااين امر تنها با خوردن انواع غذاهاي مختلف و رنگارنگ ميسراست ؟البته کليه نيازهاي متا بولتيکي پايه بدن از طريق مصرف غذاهاي پر پروتئين وانواع ميوه ها امکان پذير است ولي ايا همه افراد و ورزشکاران توانايي تهيه يک غذاي گران قيمترا دارند و در ثاني ايا هر نوع مواد غذايي براي رفع احتياجات فيزيولوژيک بدن
 که بالطبع به هنگام ورزش وفعاليت بالا مي رود کافي است؟ پاسخ منفي است .حتي گاهي اوقات لازم مي گردد ورزشکار روزانه قرصهاي حاوي ويتامين واملاح مصرف نمايد ولي متاسفانه  همين مصرفها وحس کنجکاوي وچشيدن مزه (احساس قدرت)وي را به سوي استفاده نابجا ودوپينگ سوق مي دهد وپيشگيري از چنين امري  تقريبا بنا به دلايل گفته شده محال است .
در يک مجله خارجي نوشته بود:کسي که دوپينگ هم  نکند بد بخت مي شود و کسي که دوپينگ بکند هم بد بخت مي شود .در حالت اول به خاطر اينکه هيچوقت طعم قهرمان بودن را نخواهد چشيد !البته اين طور نيست که کسي ورزش بکند وقهرمان نشود بدبخت وبيچاره است بلکه اين در دنياي ورزش است و مهمتر از ان بستگي به درک ،استنباط واحساس فرداز ورزش دارد .تجليات خارجي زندگي يک شخص باز تاب وانعکاسي از افکار و احساسات دروني فرد استلذا اگر احساس بد بختي و در ما ندگي  نمايد بطور اتو ماتيک در زندگي بيروني وي متجلي خواهد شد و اين امر نا گزير از بروز است . در حالت دوم ،علت بد بختي به خاطر عوارض خطر ناک اين دارو ها در دراز مدت است عوارضي که دو عضو حياتي بدن يعني کبد وکليه در معرض ان قرار دارند و حالت رواني همچون افسردگي و کاهش شديدنيروي جنسي.
در مورد زنان ورزشکاري که دوپينگ مي کنند عوارض خطر ناکتروشديدتر است که بعدا گفته خواهد شد ولي مسلما در خانمها تغيير صدا و خشن شدن ان و علائمي مانند Virilism  (پيدايش حالت مردانگي درزن)وHirsutism  (رويش غير طبيعي مو) از عوارض جانبي اجتناب پذير است .
 ورزشکار از خود مي پرسد :از دارو استفاده کنم و به مدال برسم يا منصف باشم و نفر اخر شوم؟اين يک سوالي است کاملا شخصي و اگر هدف مدال طلا باشد پاسخ به سوال انتخاب بين مرگ وزندگي است.با همه اينها ايا باز هم ورزشکاران بايد چشم خود را بر روي حقايق تلخ ببندند و به شوق شهرت و عنوان ومدال همه چيز را زير پا بگذارند حتي اخلاق وسلامتي خود را ؟البته دوپينگ واستفاده از اين داروهاي محرک حداقل سالي يک بار اشکال عمده اي ايجاد نمي کند ولي بدبختي اينجاست که وقتي يک بار از دارو استفاده کرد واثرات ان را ديد ديگر براي بار دوم نمي تواند خود را متقاعد سازد که دو پينگ نکند اينجا ست که عوارض کشنده به سراغ وي خواهد آمد .
در اوايل اوريل 1987 بريژيت درسل چهره درخشان دو وميداني المان غربي به درد شديدي در ناحيه پشت مبتلا شد وتلاش پزشکان در درمان وي به نتيجه اي نرسيد ودرسل در دهم آوريل 1987 در حاليکه فقط 26 سال داشت در گذشت ومدتي بعد در سپتامبر همان سال معلوم شد که بريژيت در حدود 100 نوع دارو ميخورده وتزريق مي کرده است تا مدال طلاي المپيک 1988 سئول را به چنگ اورد .
کارل لوئيس دونده مشهور امريکايي که در المپيک لوس آنجلس 1984 چهار مدال طلا را تصاحب کرد مي گويد :بسياري از برندگان مدال طلا از داروهاي محرک و تقويت کننده استفاده مي کنند اين را همه ميدانند و مانند روز روشن است .
نعيم سليمانوف که به عنوان بهترين وقويترين وزنه بردار جهان شناخته شده وبنا به 0دلايلي به تر کيه پناهنده شد مي گويد  : ما مجبور بوديم داروهاي محرک وتقويت کننده مصرف کنيم وهر کسي که از اين امر سر پيچي ميکرد از تيم اخراج ميشد واين پزشکان ودارو سازان هستند که با هم رقابت مي کنند نه ورزشکاران و قهرمانان !
دکتر اندره اس ملنيک ،اهل شوروي سابق که اکنون به غرب پناهنده شده و قبلا در امور پزشکي ورزشي فعاليت مي کرده است ميگويد :به قهرمانان تيمهاي شوروي استروئيدهاي انا بوليزان وداروهاي ديگر داده ميشود تا به مدال برسند وي ميگويد که مقامات شوروي بدون اعتنا به بهايي که براي اينکار مي پردازند فقط به دنبال يک چيز هستند وان هم پيروزي است وبراي سلامتي وتندرستي ورزشکاران خود کوچکترين اعتنايي ندارند .
بدين ترتيب انديشه هاي پاک کساني که در 3 قرن پيش از ميلاد مسيح بازي هاي المپيک را پايه گذاري کردند ،اکنون جلوه خود را از دست داده است .
قهرماناني که قرار بود نمايندگان ملتها باشند وبر پايه دوستي و صلح وصفا رقابت کنند اکنون به دستور مقامات کشورهاي خود به تمامي شيوه هاي پسنديده و نا پسند متوسل مي شوند تا بر سکوي قهرماني با يستند واهداف سياسي دولتها را جامه عمل بپو شانند ودر اين راه جان خود را نيز مي بازند . بنا بر اين داروهاي مخدر ومحرک نه تنها  جان قهرمانان بلکه هدف و نفس ورزش واينده را به مخاطره انداخته است ،باشد که ورزشکارا ن با درک نفس عمل و بالا بردن سطح فکر خويش جلو اين اهداف را سد کرده و ابهت وصفا وصميميت اخلاقي از دست رفته ورزش را به جاي اول خود باز گردانند .
 
انواع دوپينگ :
دوپينگها به دو گروه عمده تقسيم ميشوند :1-دوپينگ داروئي يا  Stimulant  drugs و
2-دوپينگ خوني يا   Blood induced doping دوپينگ با داروهاي  
 
دوپينگ خوني
اين روش براي اولين بار در المپيک مونترال 1976 توسط لاسه ويرن دونده فنلاندي به کار گرفته شد .روش دوپينگ خوني بدين ترتيب است که چند روز قبل از مسابقه ،ورزشکار به ارتفاع بلندتري برده مي شود وبه علت بلندي وکاهش فشار اکسيژن خوني شرياني ،ماده اي به نام اريترو پويتين ازاد مي شود «اين ماده در کبد ساخته شده ودر کليه فعال مي شود » ودر نتيجه تأثير اين ماده روي مغز استخوان توليد گلبول هاي قرمز که عمل انتقال اکسيژن را به عهده دارند زياد مي شود تا عمل اکسيژن رساني به بافتهاي بدن مختل نگردد در اين حال که تعداد گلبولهازياد شده از ورزشکار خون ميگيرند وآن را غليظ ومنجمد ميکنند وبراي روز مبادا نگه مي دارند و درست پيش از مسابقه دوباره همين خون به بدن ورزشکار تزريق مي شود در نتيجه اين عمل ،ظرفيت اکسيژن گيري خون تا 20 درصد افزايش مي يابد ودر نتيجه افزايش اکسيژن رساني شخص ديرتر خسته        مي شود .بنا براين ،دوپينگ خوني ذخيره اکسيژن بدن را زياد ميکند و در نتيجه کار دوندگان مسافتهاي طولاني ودوچرخه سواران را آسان ميکند .اين روش در آن موقع ورزشکاران زيادي را دستخوش وسوسه کرد ولي امکان استفاده براي همه وجود ندارد زيرا احتياج به تجهيزات پزشکي وپزشک متخصص ووارد به اين کار دارد که براي همگان ميسر نيست .
اين نوع دوپينگ که امروزه خيلي کم ويا اصلا ديده نمي شود بيشتر در رشته هاي ورزشي دو وميداني بخصوص دوهاي استقامت  و دوچرخه سواري مورد استفاده قرار مي گيرد و با هيچ آزمايشي نيز نمي توان آن را اثبات نمود زيرا هيچ ماده خارجي يا متابوليتي در نمونه ها يافت نمي شود.
 
خطرات و عوارض دوپينگ خوني:
به دليل خونگيري و انبار آن و تزريق مجدد آن به فرد دو خطر عمده اي که جان ورزشاران را تهديد مي کند عبارتند از:
 1. ورود ويروس هپاتيت و ويروس آنفلوانزا به بدن همراه با تزريق خون.
 2.  احتمال ابتلاء به بيماري ايدرژز در اين افراد افزايش مييابد زيرا يکي از راههاي انتقال بيماري ايدز از طريق ترانسفوزيون يا انتقال خون مي باشد و اين امر در مورد خونهاي کهنه تر که براي مدت زمان درازتري انبار شده اند به مراتب بيشتر صدق مي کند.
از طرف ديگر از آنجايي که نيمه عمر بعضي از فاکتورهاي انعقادي پايين است مخصوصاً فاکتور انعقادي 5و8 لذا در کساني که خون انبار شده دريافت مي دارند حتي اگر خون خودشان به دليل کاهش  فاکتورهاي  فوق، در اين افراد خطر خونريزي وجود دارد.
 
دوپينگ دارويي:
تاريخچه مصرف داروهاي محرک در المپيک تقريباً به همان قدمت المپيکهاي جديد است. در سال 1904 توماس هيکس آمريکايي برنده دو مارتن در سنت لوئيزاز معجون محرک و نشئه آور  استريکنين و کنياک کمک گرفت تا به امروز که شيوع وسيع تري در بين ورزشکاران و حتي افراد عادي دارد.در گزارشي که دو سال پيش  انتشار يافت آمده بود که از هر 15 دانش اموز آمريکايي يک نفرشان با استفاده از دارويي به نام Gevral protein که در بازار آمريکا زياد است دوپينگ مي کند.
بعداً در مورد اين دارو صحبت خواهد شد.
داروهاي محرک که به عنوان دوپينگ مورد استفاده قرار مي گيرند به 5گروه تقسيم مي شوند:
 1. استروئيدهاي آنابوليک
 2. داروهاي محرک سيستم اعصاب مرکزي
 3. داروهاي قلبي عروقي
 4. داروهاي ويتامين دار و پروتئين ساز
 5. داروهاي متفرقه
 
استروئيدهاي آنابوليک:
استروئيدهاي آنابوليک پر مصرف ترين داروي محرک در بين ورزشکاران مي باشد و از همان موقعي که قدرت پروتئين سازي اين داروها شناخته شدمصرف آنها بطور وسيع گسترش يافت.
دکتر ويليام تيلور از مشاوران کميته المپيک ايالات متحده در خصوص اين داروها مي گويد: اگر کودکي را با ترکيبي از هورمون رشد و استروئيدهاي آنابوليزان پرورش دهند غولي با قد 2متر و 25سانتي مترو 160 کيلو وزن از آب در مي آيد.
کن پارسا ريللو دارنده عنوان(آقاي جهان) در سال 1981 در رشته پرورش اندام مي گويد: ارزش و اهميت استروئيد را همه قهرمانان به خوبي مي دانند. من به شخصه اين دارو را فوق العاده کار ساز مي دانم.
البته مصرف استروئيدهاي آنابوليزان فقط آقايان را شامل نمي شود بلکه زنان ورزشکار در سطح وسيعي از اين آنابوليکها استفاده مي کنند بطوريکه پروفسور(ويلدور هولمان) رئيس فدراسيون جهاني پزشکي در اين مورد مي گويد: من معتقدم که امروز بسيار انگشت شمار هستند زناني که رکورد دار دو و ميداني ، پرش ارتفاع،پرش طول، پرتاب وزنه و ديسک و حتي پرتاب نيزه هستند و از استروئيدهاي آنابوليک استفاده نمي کنند. در المپيک مونترال 1976 هنگاي که از مربي تيم شناي زنان آلمان شرقي پرسيدند که چرا شناگران اين تيم اينقدر قوي هيکل هستند و بروبالاي مردانه دارند گفت: ما به اينجا امده ايم که شنا کنيم نه اينکه آواز بخوانيم!
بطور کلي استروئيدها هورمونهايي هستند که به طور طبيعي در بدن از کلسترول ساخته مي شوند. سلولهاي ترشح کننده هورمونهاي استروئيدي هيچگونه گرانول ترشحي و ذخيره اي ندارند لذا هورمون پس از ساخته شدن به داخل خون ترشح مي شود هورمونهاي  غدد جنسي مرد و زن و هورمونهاي ناحيه قشري غدد فوق کليه از اين گروه هستند. شايع ترين و مهمترين انها تستوسترون است.

 

تستوسترون Testosterone

نامهاي تجاري: ORETON ,ORANABOL
تستوسترون  جزء قويترين استروئيد آندروژني است که مقدار آن در مرد 10برابر زنان است  استروئيدهاي آندروژني روي تمام بافتهاي بدن اثر مي کند و داراي دو عمل آندروژني و آنابوليکي مي باشد.
در عمل اندروژني مسئول تغييرات صفحات ثانويه جنسي همراه با بلوغ جنسي تحريک اسپرماتوژنزو و افزايش توده عضلاني  همراه با بلوغ مي باشد.
تستوسترون در خاصيت آنابوليکي مانند هورمون رشد سبب احتباس ازت در بدن و افزايش سنتز پروتئينها و تجمع انها در بعضي نسوج بخصوص عصلات بدن مي شود. لذا رشد و قدرت عضلاني پس از بلوغ افزايش مي يابد و وضعيت خاص مردانه را ايجاد مي کند.
تستوسترون همچنين سبب احتباس مختصر کلسيم،فسفر،سديم، و کلر و آب مي شود از طرفي سبب افزايش ميزان متابوليسم پايه بدن شده و در خونسازي دخالت دارد.
تستوسترون به دليل همين خاصيت انابوليکي و قدرت ساختن پروتئين به شدت مورد استفاده ورزشکاران است.
استفاده از آندروژنها توسط ورزشکاران توصيه نمي شود زيرا اين فرضيه که داروها بطور قابل ملاحظه اي کارايي ورزشکاران را با افزايش دادن قدرت عضلاني زياد مي کند ثابت نشده و بر خلاف واقع است.
از طرفي بروز عوارض کشنده اي همچون مسموميت هاي کبدي و سرطان کبد در هر گونه فايده احتمالي آندروژنها غلبه داشته و استفاده از آها را در ورزشکاران نا مطلوب مي سازد.
موارد طبي مصرف طبي تستوسترون:
 1. در کمبود اين هورمون در نارسائي غده هيپوفيز.
 2.  متيل تستوسترون لبراي درمان پرخوني پستان پس از زايمان و درد ناشي آن در مادراني که به فرزندان خود شير نمي دهند  مصرف مي گردد.
 3.  تستوسترون انانتات در کم خونيهاو
 4. در مردان براي درمان خواجگي و نا تواني جنسي و براي تحريک بلوغ پسران هنگامي که تأخير آن ناشي از اختلالات پاتولوژيک نباشد.
 5. پروپيونات تستوسترون در سرطان متاستاتيک پستان.
 6.  استروئيدهاي آنابوليک در تعادل ازتي منفي.
 
استعمال تستوسترون توسط ورزشکاران:
مهمترين عاملي که دردوپينگ کردن بيشترين تاثيررا دارد مقداردارو وزمان تزريق دارو است .روش رايج دربين ورزشکاران بدين ترتيب است که هر2-1 ماه يک تزريق آنابوليک انجام مي دهند وشخص ورزشکار از چند ماه مانده به مسابقه يک آمپول تزريق ميکند تا حدود 3-2 امپول و سپس آ خرين تزريق را 72-48 ساعت قبل از مسابقه انجام مي دهند . البته هدف اموزش روش دوپينگ کردن نيست  بلکه يادآوري اين نکته است که با اينگونه  مصرفهاي بيش از حد چه عوارض خطر ناکي به سراغ وي مي آيد .و حال اين خود ورزشکار است که با در نظر گرفتن عوارض  زير مصرف را بر عدو مص ف تر جيح دهد وبا لعکس .    
 
 
عوارض ناشي از تستوسترون
1 –سرطان کبد ومسموميتهاي کبدي 
2-احتباس ازت،سديم ،آب ،هيپر کلسمي وبسته شدن زودرس اپيفيز ودر نتيخه کوتاهي قد ،رشد قد ي يک فرد بستگي به اين صفحه رشد اپيفيز استخنوانها دارد و اگر زودتر بسته شود فرد کوتا قد مي شود وکوتاهي قد  در کساني که ورزشهاي سنگيني مثل وزنه برداري انجام مي دهند به احتمال قوي در اثر بسته شدن ئودرس اپيفيز استخوانها وتو قف رشد قدي به دنبال مصرف استروئيدها است وکوتاهي قد در اين افراد به علت سنگيني ورزش جنبه علمي ندارد ورد کردن اين نظر يه نياز به مطالعات بيشتر ي در دراز مدت دارد.
3- نعوظ مداوم،هيجان وبي خوابي
4-در زنان :آکنه وچرب شدن پوست و خشونت وکلفتي صدا و رويش غيرطبيعي مو
5-احساس مکرر دفع ادرار (تحريک مثانه )ورم يا درد پستان،که به طور شايع در مردان ديده مي شود.
6- سر گيجه ،اغتشاش شعور وتنگي نفس
7-افسردگي رواني ،خستگي غير عادي،سر درد مکرريا مداوم
8-قطع شير وقاعدگي نا منظم در خانمها
9-بر افروختگي صورتويا قرمزي پوست،بثورات جلدي  خارش و زرد شدن چشمها يا پوست که ناشي از اختلال  در کار کبد است.
10- ورم اندام تهتاني و پيدايش نقاط قرمز روي بدن و داخل دهان.
11- درد مداوم شکم يا معده ، تهوع و استفراغ ،مدفوع سياه و غيري رنگ و استفراغ خوني (ناشي از مسموميت داخلي)
12- افزايش يا کاهش غير عادي ميل جنسي و اشکال در به خواب رفتن.
13- تب،گلودرد و کاهش اشتها و کاهش گلبولهاي سفيد خون.
 
موارد منع تستوسترون:
1.سرطان پروستات مردان.
2. سرطان پستان مردان.
3. بالا بودن سطح کلسيم خون.
در بيماران مبتلا به اختلالات قلبي، کليوي، کبدي، سرع، و ميگرن بايد با احتياط مصرف شود.
 
اختلالات آزمايشگاهي ناشي از تستوسترون:
 1. کاهش غلظت فاکتورهاي انعقادي.
 2.  کاهش دفع کراتين و کراتي نين
 3.  کاهش تعداد اسپرم
 4. افزايش سطح سرمي آنزيمهاي کبدي ،کلسيم، کلر،فسفات،سديم و پتاسيم.
 5.  افزايش دفع ادراري .
 6. پايين امدن سطح LH , FSH سرم.
 7. ممکن است غلظت گلوکز خون کاهش يابد.
مصرف همزمان کورتيکو استروئيدها با تستوسترون ها باعث افزايش احتمال ادم مي شود و از طرف ديگر، استفاده توأم ممکن است سبب بروز آکنه شديد شود.
 داروهاي ضد انعقاد خوراکي طول مدت اثراين داروها را ممکن است افزايش دهد. باريتورات بعلت تشديد متابوليسم  کبدي تستوسترن اثرات آن را کاهش مي دهد.
 
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
گالری تصاویر
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز