menuordersearch
zohagifts.com

ساخت شبکه های کامپیوتری ,

لگوی سایت
۱۳۹۷/۲/۵ چهارشنبه
(0)
(0)
ساخت شبکه های کامپیوتری
ساخت شبکه های کامپیوتری
ساخت شبکه های کامپیوتری
 

شبکه کامپیوتری چیست ؟
اساسا یک شبکه کامپیوتری شامل دو یا بیش از دو کامپیوتر و ابزارهای جانبی مثل چاپگرها، اسکنرها و مانند اینها هستند که بطور مستقیم بمنظور استفاده مشترک از سخت افزار و نرم افزار، منابع اطلاعاتی ابزارهای متصل ایجاده شده است توجه داشته باشید که به تمامی تجهیزات سخت افزاری ونرم افزاری موجود در شبکه منبع (Source) گویند.
 
 
در طراحی شبکه مواردی که قبل از راه اندازی شبکه باید مد نظر قرار دهید شامل موارد ذیل هستند:
1 - اندازه سازمان
2 - سطح امنیت
3 - نوع فعالیت
4 - سطح مدیریت
5 - مقدار ترافیک
6 بودجه
 
 
مفهوم گره " Node" وایستگاههای کاری ( WorkStations ) در شبکه :
هرگاه شما کامپیوتری را به شبکه اضافه می کنید ، این کامپیوتر به یک ایستگاه کاری یا گره تبدیل می شود.
 
 
سه مدل از شبکه هایی که مورد استفاده قرار می گیرند ، عبارتند از :
1 - شبکه نظیر به نظیر " Peer- to- Peer"
2 - شبکه مبتنی بر سرویس دهنده " Server- Based "
3 - شبکه سرویس دهنده / سرویس گیرنده " Client Server"
 
 
مدل شبکه نظیر به نظیر" Peer- to- Peer " :
در این شبکه ایستگاه ویژه ای جهت نگهداری فایل های اشتراکی و سیستم عامل شبکه وجود ندارد. هر ایستگاه می تواند به منابع سایر ایستگاه ها در شبکه دسترسی پیدا کند.
 
شبکه مبتنی بر سرویس دهنده " Server- Based " :
در این مدل شبکه ، یک کامپیوتر بعنوان سرویس دهنده کلیه فایل ها ونرم افزارهای اشتراکی نظیر واژه پرداز ها، کامپایلرها ، بانک های اطلاعاتی وسیستم عامل شبکه را در خود نگهداری می کند. یک کاربر می تواند به سرویس دهنده دسترسی پیدا کرده وفایل های اشتراکی را از روی آن به ایستگاه خود منتقل کند
 
 
شبکه سرویس دهنده / سرویس گیرنده " Client Server" :
در این مدل یک ایستگاه در خواست انجام کارش را به سرویس دهنده ارائه می دهد وسرویس دهنده پس از اجرای وظیفه محوله ، نتایج حاصل را به ایستگاه در خواست کننده عودت می دهد. در این مدل حجم اطلاعات مبادله شده شبکه ، در مقایسه با مدل مبتنی بر سرویس دهنده کمتر است واین مدل دارای کارایی بالاتری می باشد ، ارتباط در شبکه Server- Based و Client Server از طریق Server انجاممیگیرد
 
 
اجزا ءشبکه :
اجزا اصلی یک شبکه کامپیوتری عبارتند از :
1 - کارت شبکه  ( NIC- Network Interface Card)
2 - رسانه انتقال ( Transmission Medium )
3- سیستم عامل شبکه  ( NOS- Network Operating System )
 
 
انواع شبکه از لحاظ جغرافیایی:
 
شبکه شخصی ( PAN= PersonalAreaNetwork ) :
ارتباط و اتصال بیش از دو یا چند رایانه یا دستگاههای مختلف رایانه‌ای (مانند تلفن، دستیار شخصی دیجیتالیPDA ) که محدود به یک نفر می‌شود. این دستگاهها ممکن است متعلق به شخص مورد نظر باشد یا نباشد. دسترسی به این نوع شبکه عموماً به چند متر محدود می‌شود .
 
شبکه محلی ( LAN= Local Area Network ) :
ارتباط و اتصال بیش از دو یا چند رایانه در فضای محدود یک دفتر کار یا سازمان و با مدیریت نرم افزاری موسوم به سیستم عامل شبکه را شبکه محلی گویند. کامپیوتر سرویس گیرنده باید از طریق کامپیوتر سرویس دهنده به اطلاعات وامکانات به اشتراک گذاشته دسترسی یابند. همچنین ارسال ودریافت پیام به یکدیگر از طریق رایانهسرویس دهنده انجام می گیرد. از خصوصیات شبکه های محلی میتوانبهمواردذیلاشاره کرد:
1 - اساسا در محیط های کوچک کاری قابل اجرا وپیاده سازی می باشند.
2 - از سرعت نسبتا بالایی برخوردارند.
3 - معمولا دارای یک ارتباط دایمی بین رایانه ها از طریق کابل شبکه یا سیستم بیسیم میباشد.
اجزای یک شبکه محلی عبارتند از :
الف - سرویس دهنده
ب - سرویس گیرنده
ج - پروتکل
د- کارت واسطه شبکه
ط - سیستم ارتباط دهنده

 
شبکه محدوده کلانشهری یا ( Man = Metropolitan Area Network) :
 شبکه‌هایرایانه‌ایبزرگیهستندکهمعمولاًگسترهوسیعیمانندشهریادانشگاهراپوششمی‌دهند.
 
شبکه گسترده ( WAN = WideArea Network) :
اتصال شبکه های کلانشهری MAN در یک منطقه بزرگتر که اغلب از مرز کشورها و ایالت ها عبور میکند را شبکه گسترده گویند.
 
نصب windows 2003 server
مرحله نصب اولیه
ابتداکامپیوتر رادر حالت بوت روشن از سی دی روشن میکنیم. تا پس از راه اندازی مجدد سی دی ویندوز فراخوانی شود.
حال این مرحله نصب تمام فایلها و درایورها بارگذاری می شود.
حالا به شما اجازه داده می شود که اگر قبلا بر روی کامپیوتر خود سیستم عامل دیگری داشته اید آنرا با فشار دادن کلید R تعمیر کنید و اگر می خواهید تازه سیستم عامل نصب کنید . کافیست با فشار دادن کلید ENTERادامه دهید
 

مرحله بعدی خواندن شرایط نرم افزار و فشار دادن کلید F8 برای قبول شرایط است.
حال نوبت انتخاب پارتیشن مورد نظر برای نصب ویندوز است که نحوه انتخاب آن به شرایط زیر بستگی دارد
الف)اگر هارد شما بکلی پارتیشن بندی نشده باشد شما در این حالت می توانید پارتیشن مورد نظر را درست کرده و سپس ویندوز را بر روی آن نصب کنید.
 

 در این مرحله باید نوع فایل سیستم خود را در هنگام فرمت کردن انتخاب کنیم. ویندوز 2003 با فایل سیستمهایNTFS-FAT32-FATکار می کند ولی باید بدانیم اگر می خواهیم سیستم عامل دیگری به غیر از 2003 از هارد ما استفاده کند مثل ویندوز 98 که NTFS را پشتیبانی نمی کند باید نوع فایل سیستم خود را FATیا FAT32 انتخاب کنیم و گرنه NTFSبهترین گزینه می باشد.
 

بعد از گذشت مرحله قبل حالا نوبت مرحله ای است که فایلهای مرد نظر باید از منبع نصب کپی شود.

بعد از کپی فیلهای مورد نیاز که بصورت اتوماتیک انجام می گیرد سپس کامپیوتر RESTART می شود و در مرحله گرافیکی نصب ادامه پیدا می کند.
 
 
مرحله نصب گرافیکی GUI
 
بعد از RESTARTکامپیوتر نصب ادامه پیدا می کند در ابتدا نصب کننده مشغول بارگذاری درایورها می شود بسته به اینکه چه سخت افزاری را در کامپیوتر پیدا کند که در این مرحله ما نیاز نیست که کاری انجام دهیم.
 

 
سپس صفحه زیر ظاهر می شود و دکمه CUSTOMIZEرا فشار می دهیم  که در این مرحله می توانیم بر اساس موقعیت جغرافیایی خود تاریخ-زمان زبان - اعدادوونوعصفحهکلیدوچیزهایمربوطبهمنطقهجغرافیاییراتنظیممیکنیم.
 

 
نکته:
برای ما که در منطقه آسیا زندگی می کنیم باید تیک مربوط به انتخاب زبان مربوط به آسیا را انتخاب می کنیم که سپس یک پیغام ظاهر می شود که با OK کردن ادامه می دهیم سپس APPLY کردن NEXTرا می زنیم.
 

 

در این مرحله نام و ارگان مربوطه را وارد می کنیم
 

سپس شماره سریال  ویندوز را وارد می کنیم
در این مرحله از ما تعداد و نوع مجوز محصول را از ما می پرسد یعنی اینکه فقط مجوز ویندوز 2003 را می خواهیم و برای هر کلاینت مجددا مجوز خریداری می کنیم و یا اینکه  مجوز یک 2003 و مثلا 500 کلاینت را داریم.
 

 
مرحله پنجم مرحله تعیین نام کامپیوتر و انتخاب رمز داخلیADMINISTRATORاست.
 

اگر رمز را وارد نکنیم و یا اشتباه وارد کنیم (در CONFIRM) یک پیغام خطا دریافت خواهید کرد تا درستش را وارد کنید.
حال روز زمانوTIMEZONEرا تعیین می کنیم
 

 
نصب در این مرحله اجزا شبکه را نصب می کند
 

 اگر کارت شبکه داشته باشیم و ویندوز بتواند آنرا تشخیص دهد یک صفحه مربوط به تنظیمات شبکه باز می شود اگر تنظیم خاصی مد نظر شما نیست با انتخاب TYPCAL مراحل نصب را ادامه می دهیم و گرنه CUSTOMرا انتخاب می کنیم.

اگر CUSTOMرا انتخاب کنید صفحه ای باز می شود که می توانید تنظیماتی را انجام دهید از جمله با بردن Highlight بر روی TCP/IPو زدن کلید PROPERTIESمی توانید IP کامپیوتر خود و SUBNETMASK مربوطه را تعیین کنید و به آن مقدار بدهید.
در اینجا اگر می خواهید کامپیوتر را عضو یک workgroupو یا domain کنید باید اسم workgroupیا domainمربوطه را وارد کرده و سپس مراحل مربوط به اتصال ویندوز xp به domain گفته شد را ادامه می دهیم و گر نه تنظیمات پیش فرض را انتخاب کرده و ادامه می دهیم .


 
دیگر تا کپی کردن فایلها و تنظیمات مربوطه مراحل نصب نیازی به انجام کاری نیست تا مراحل نصب بصورت اتوماتیک تمام شود و کامپیوتر دوباره راه اندازی شود و این تمام کارهایی بود که ما برای نصب ویندوز 2003 نیاز بود انجام دهیم.
 
و درنهایت کامپیوتر با سیستم عانل ویندوز 2003 بالا آمده و پس از پرسیدن رمز administratorوارد ویندوز میشود .
 

 
 
اکتیو دایرکتوری
يکي از پر کاربرد ترين و معروفترين سرويسهاي ويندوز سرور 2003 مي باشد که کاربرد آن در شبکه هاي مبتني بر CLIENT –SERVER مي باشد و کار اصلي اين سرويس مديريت شبکه مي باشد .يعني با استفاده از اين سرويس ما قادر به تعريف کاربر و تعيين رمز و شناسه کاربري براي هر کاربر مي باشيم و همچنين مي توانيم کنترلي نا محسوس بر روي کامپيوتر آنها داشته باشيم.
 
نصب اکتیو دایرکتوری بر روی windows server 2003
در این قسمت ما به نحوه نصب اکتیو دایرکتوری برای اولین بار بر روی ویندوز اشاره می کنیم و تاکید ما یر روی کلمه اولین بار برای اینست که منظور اینست که تمام کارها از ابتدای آغاز شرح داده می شود.
 
اما در ابتدا یک لیست از موارد مورد نیاز برای نصب اکتیو دایرکتوری :
 
 1. یک پارتیشن با فرمت NTFSبا فضای کافی
 2. داشتن نام کاربری و رمز عبور ADMINISTRATOR
 3. یک سیستم عامل درست نصب شده طبق الگویی که ما برای نصب بیان کردیم
 4. کارت شبکه
 5. داشتن آدرس IPوماسک زیر شبکه(SUBNETMASK)
 6. یک شبکه در حال کار(یعنی سرور با کلاینتها از طریق هاب یا سوییچ در ارتباط باشد)
 
 
مرحله 1:تنظیمات پسوندی کامپیوتر(COMPUTER’S SUFFIX)
 
نکته:البته انجام این مرحله اجباری نیست زیرا این مرحله می تواند با مرحله DCPROMOنیز انجام بگیرد
 
1-بر روی MYCOMPUTERکلیک راست کرده و گزینه PROPERTIESرا انتخاب می کنیم
2-بر روی گزینه COMPUTERNAMEکلیک کرده و آنرا عوض می کنیم
 

 
3-تنظیم نام NETBIOSکامپیوتر . البته این در ویندوز 2003 زمانی امکان پذیر است که به DOMAINCONTROLLERتبدیل شده باشد.
4-بر روی کلید MOREکلیک می کنیم.

 
5-نام انتخابی خود برای PRIMARY DNS SUFFIXاین کامپیوتر را وارد می کنیم.
 

 
6-حال با OKکردن پیغام اخطاری دریافت می کنید.که با تایید آن ادامه می دهید.
7-حال تنظیمات خود را چک می کنید که درست باشد.

 
8-با OKکردن پیغام اخطار دیگری دریافت می کنید که با تایید آن کامپیوتر شما دوباره راه اندازی می شود.
 
مرحله 2:تنظیماتTCP/IPکامپیوتر
 
 1. از طریق منوی STARTگزینه CONTROLPANELرا انتخاب می کنیم.
 2. با دوبار کلیک کردن NETWORK CONNECTIONرا انتخاب می کنیم.
 3. بر رویLOCAL AREA CONNECTION راست کلیک می کنیم و گزینه PROPERTIES  را انتخابمیکنیم.


 
 1. سپس بر رویINTERNET PROTOCOL (TCP/IP) آن کلیک کرده و گزینه PROPERTIES را انتخاب میکنیم.
 2. حال به سرور IP بصورت ثابت می دهیم یعنی مثل شکل زیر به آن IP,SUBNET MASK,GATEWAYE مورد نظر را می دهیم.
 

 
 1. دکمه ADVANCE را کلیک می کنیم.
 2. پنجره DNS را انتخاب می کنیم.
 3. گزینه APPEND PRIMERY and CONNECTION SPECIFIC DNS SUFFIXES را انتخاب می کنیم.
 4. خانه APPEND PARENT SUFFIX OF THE PRIMERY DNS SUFFIXرا چک مارک می زنیم.
 5. خانه REGISTER THIS CONNECTION’S ADDRESSES IN DNSرا نیز چک مارک میزنیم.

 
 1. OKرا می زنیم تا پنجره ADVANCED بسته شود.
 2. با انتخاب OKبعدی تمام تنظیمات انجام شده بر رویTCP/IPرا مورد تا یید قرار می دهیم.
 3. و در آخر با انتخاب OKپنجره PROPERTIESرا می بندیم.
 
مرحله 3:تنظیمات DNS ZONE
 
این مرحله از تنظیمات در صورتی امکان پذیر است که ما بر روی سرور خود DNSرا نصب کرده باشیم
ایجاد ناحیه جستجو مستقیم اولیه
1-شروع می کنیم با کلیک بر  STARTسپس ALL PROGRAMS و ADMINISTRATIVE TOOLS  سپس DNS MANAGER حالا شما زیر نام کامپیوتر خود دو ناحیه را مشاهده می کنید :FORWARD LOOKUP ZONE  و  REVERSE LOOK UP ZONE
2-حال بر روی FORWARDراست کلیک کرده و گزینه A NEW ZONEرا انتخاب می کنیم.
 

3-کلید NEXT را می زنیم ناحیه جدید باید ناحیه اولیه باشد بنا براین باید به صورت اتوماتیک  بروز شدن را قبول کند .سپس بر PRIMARY کلیک می کنیم و کلید NEXTرا می زنیم.
 

4-نامZONE باید با نام DOMAIN هم نام باشد و در این قسمت نام را تعیین می کنیم.
 

5- نام پیش فرض برای نام فایل ZONE را قبول کرده و NEXT را می زنیم
 

6- برای اینکه بتوانیم بطور اتوماتیک UPDATE را برای این ZONE را انجام بدهیم گزینه "ALLOWBOTHNONSECURE and SECURE DYNAMIC UPDATES"را انتخابمی کنیم و ادامه می دهیم.
 

7- برای اتمام کار FINISH را انتخاب می کنیم.
 

 
 
مرحله چهارم:اجرای DCPROMO
 
پس از انجام مراحل آماده سازی برای نصب اکتیو دایرکتوری که البته الزامی نیز نبود حال نوبت اجرای DCPROMO برای نصب اکتیو دایرکتوری رسیده است.
1- بر روی STARTکلیک کرده و به RUN رفته و می نویسیمDCPROMO
 

2- پنجره مربوط به عملیات نصب نمایان می شود و با کلیک NEXT نصب را آغاز می کنیم.
3- در این مرحله ویندوز موارد مورد نیاز برای نصب اکتیو دایرکتوری را چک می کند با کلیک بر NEXT ادامه می دهیم
 

4- گزینه مربوط به نصب DOMAIN جدید را انتخاب کرده و ادامه می دهیم
5- گزینه create  IN A NEW FOREST را انتخاب کرده و بر NEXT کلیک می کنیم.
 

این گزینه را برای این انتخاب می کنیم چون ما می خواهیم یک DOMAIN جدید ایجاد کنیم موارد دیگه برای زمانی است که ما بخواهیم DOMAIN خود را بعنوان فرزند یکDOMAIN دیگه نصب کنیم(گزینه دوم) واگر نخواهیم بعنوان فرزند آن باشد گزینه سوم را انتخاب می کنیم.
6- حال نام DOMAIN جدید خود را بطور کامل وارد می کنیم البته با توجه به اینکه این نام دقیقا همان نام DNSZONE وSUFIXNAMEاست که در مراحل اولیه تعیین کرده ایم.
 

 
این مرحله کمی بطول می انجاند زیرا کامپیوتر در حال جستجو سرور DNS است وهمچنین به دنبال اینست که این نام در شبکه باعث ایجاد بر خورد نشود.
7- با تایید نام DOMAIN که بصورت NETBIOS بیان شده است نصب را ادامه می دهیم.
 

8- در این مرحله مسیر فایلهای LOGوdatabase را از ما می پرسد ولی بهتر است که همان مسیر های پیش فرض را قبول کرده و با کلیک بر Next ادامه دهیم.

9- در این مرحله نیز از ما آدرس پوشه SYSVOL را از ما می پرسد که در اینجا هم نیز ما پیشنهاد می کنیم آدرس پیش فرض را تایید کنیم و ادامه دهیم زیرا همانطور که می دانید این پوشه محل قرار گرفتن فایلهای GPO و script هایی است که ما ایجاد کرده ایم و بسیار مهم می باشند.

10- اگر DNS SERVER,ZONE,SUFFIX NAME درست تنظیم نباشه در این جا به ما پیغام زیر را می دهد
 

در این مرحله اگر شما مراحل مربوط به تنظیمات قبلی را درست انجام نداده باشید این پیغام ظاهر می شود حال شما 2 راه پیش رو دارید یا نصب را منحل کرده و به مراحل قبلی بازگشت کرده وتنظیمات را دوباره انجام دهیم ویا گزینه دوم را انتخاب می کنیم تا در حین نصب اکتیو دایرکتوری خودش تنظیمات مربوطه را انجام دهد.
11- اما اگر تنظیمات درست باشد پنجره CONFIRMATION ظاهر می شود و ما با کلیک NEXT ادامه میدهیم

12- در این مرحله باید شرایط مربوط به سری ویندوزهای قبل از ویندوز 2000 را  قبول کنیم و یا شرایط ویندوز های 2000 به بعد باشد را قبول کنیم در مورد اول گزینه اول را انتخاب کنیم .

13- حال باید رمز مربوط به RESTORE MODE را وارد می کنیم که البته این رمز از طریق NTDSUTIL را عوض کنیم.

14- در این مرحله تمام تنظیماتی که انجام داده ایم را به ما نشان می دهد

 
15- خوب حال تمام مراحل نصب AD را می بینیم و هر موقع خواستید می توانید نصب را با کلیک بر CANCEL متوقف کنید.

16.اگر تمام مراحل نصب به خوبی پیش برود می توانید صفحه اخر را دیده و با کلیک بر FINISH نصب تمام می شود.
 

 
17.حال پیغام مربوط به RESTART ظاهر می شود که ما باید برای تثبیت بر روی RESTART کلیک کنیم.
MySQL، سرور قوی پایگاه داده
 
MySQLیک سرور پایگاه داده اپن سورس است که همانندSQLServerبرای نگهداری و کار باداده ها استفاده می شود. در این بخش با نحوه کار با پایگاه دادهMySQLآشنا شده و مثال هایی را بررسی می نماییم.
 

 
معرفی زبان MySql :
MySQL یک سرور پایگاه داده اپن سورس است که همانند SQLServer برای نگهداری و کار با داده ها استفاده می شود.MySQL محبوب ترین پایگاه داده اپن سورس است و یکی از دلایل این محبوبیت سازگاری کامل با سرور PHPاست ،بنابراین طراحان سایت های PHP ، می توانند به راحتی از MySQL برای نگهداری و کار با داده ، تحت وب استفاده نمایند . این سرور همانند SQLServer، از دستورات ساختار یافته زبان SQLاستفاده می نماید و تفاوتی بین دستورات آنها وجود ندارد .
 
 
اجزای زبان MySQL :
می دانید که پایگاه داده برای دسته بندی و نگهداری اطلاعات به کار می رود . MySQL هم یک پایگاه داده است و همانند SQLServerاز اجزای ساده ای تشکیل شده است که عبارتند از : جدول ، رکورد ، فیلد و ... 
یک پایگاه داده می تواند تعداد زیادی جدول را در خود جای دهد . هر جدول برای نگهداری و دسته بندی گروهی از اطلاعات استفاده می شود .
برای مثال فرض کنید که در یک دانشگاه می خواهید نام ، نام خانوادگی ، شماره دانشجویی و رشته تحصیلی دانشجویان را ذخیره نمایید . برای این منظور باید یک جدول ( Table ) در پایگاه داده خود ( database ) ایجاد نمایید که چهار ستون اصلی به نام فیلد ( Field ) برای نگهداری 4 خصوصیت هر دانشجو داشته باشد . سپس اطلاعات دانشجویان را وارد نمایید . اطلاعات هر دانشجو در یک سطر مخصوص به خود به نام رکورد ( Record ) ذخیره می شوند . سپس می توانید به اطلاعات هر دانشجو دسترسی داشته باشید .
جدولی که در بالا راجع به آن صحبت کردیم ، چیزی شبیه جدول زیر می باشد . در این جدول هر ستون ( Field ) دارای یک عنوان است که همان نام فیلد است و اطلاعات هر دانشجو هم به ترتیب در یک سطر قرار گرفته است . جدول هم دارای یک نام برای خود است که به وسیله آن امکان دسترسی به جدول در سطح برنامه وجود دارد .
از این جدول در طول آموزش
MySQL ، به عنوان مثال استفاده خواهیم کرد .
 
Student Table
Student IDNameFamilyMajor
41252214AhmadRezaeeHard Ware
10724113EhsanAmiriSoft Ware
10254861ZahraHosiniHard Ware
27365187SaharAhmadiSoft Ware
 
گفتیم که هر پایگاه داده می توانید تعداد زیادی جدول داشته باشد . اما به پایگاه داده ای که تنها یک جدول دارد ، FlatFile می گویند که ساده ترین نوع پایگاه داده است و کار با آن بسیار راحت است.
 
 
جستجو در پایگاه داده با Query :
یکی دیگر از اجزای مهم یک پایگاه داده ، جستجوگر یا Query است ، که هر Query یک قطعه کد به زبان SQL است ، که برای جستجو جدول و استخراج اطلاعات مورد نیاز استفاده می شود .
برای مثال در جدول فرضی پایگاه داده دانشگاه ، می خواهیم به دنبال اطلاعات گروه خاصی از دانشجویان بپردازیم . مثلا دانشجویانی که نام آنها Ali بوده و یا رشته تحصیلی آنها نرم افزار است . در MySQL برای این منظور از Query استفاده می شود .
هر Query در هنگام اجرا جدول تعیین شده برای آن را جستجو کرده و اطلاعات مورد نیاز را استخراج و در خروجی نمایش می دهد .
برای درک بهتر یک مثال عملی می زنیم . قطعه کد زیر یک Query ساده است که نام دانشجویان موجود در جدول StudentTable که در بالا به شما نمایش داده ایم را استخراج کرده و در خروجی به ما نمایش می دهد :
 
مثال
select Name from Student کد
Name
Ahmad
Ehsan
Zahra
Sahar
 
خروجی
 
 
 
 
نصب و راه اندازی بر روی ویندوز
 
همانطور که می دانید PHPو MySQL ، نرم افزارهای اپن سورس هستند و به صورت رایگان در اختیار همه قرار دارند . بنابراین برای تهیه آنها نگران نباشید . چندین منبع مناسب وجود دارند که شما به راحتی می توانید نرم افزار MySQL را از آنجا دانلود کرده و بر روی کامپیوتر خود نصب نمایید .
 1. سایت رسمی MySQL : از طریق سایت رسمی MySQL به آدرس http://www.mysql.com/downloadsهمواره می توانید آخرین ورژن این نرم افزار را دانلود و نصب نمایید . اما ما در بخش آموزش MySQL می خواهیم یک برنامه اپن سورس دیگه را به شما معرفی نماییم که به عنوان یک سرور قدرتمند برای PHP و MySQL بر روی ویندوز است .
 2. دانلود نرم افزار wampserver : نرم افزار wampserver یک سرور قدرتمند برای اجرای PHP و MySQL تحت ویندوز است . شما به وسیله این نرم افزار به راحتی می توانید فایل های PHP را بر روی ویندوز خود به صورت localhost یا آفلاین اجرا نمایید . نرم افزار wampserver را می توانید از سایت رسمی این برنامه به صورت رایگان دانلود نمایید . همچنین این نرم افزار بر روی سرور های دانلود فارسی نیز برای دانلود قرار دارد . پس از دانلود این نرم افزار که حجمی حدود 25 مگابایت دارد ، می توانید آن را به راحتی و در عرض چند دقیقه بر روی ویندوز خود نصب نمایید .
پس از نصب نرم افزار wampserver بر روی ویندوز و اجرای آن ، این برنامه یک منوی ساده را همانند شکل زیر در اختیار شما قرار می دهد .

نرم افزار wampserver برای کار با PHP و MySQL است . از قسمت phpMyAdmin می توانید برای تنظیم برنامه و ایجاد پایگاه داده های MySQL استفاده نمایید . در صورت کلیک بر روی قسمت phpMyAdmin ، برنامه در مرورگر پیش فرض ویندوز باز می شود و نمای کلی زیر را دارد :

از قسمت database می توانید برای ایجاد ، مشاهده و تغییر پایگاه های داده MySQL موجود بر روی کامپیوتر خود استفاده نمایید . 
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
گالری تصاویر
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز