menuordersearch
zohagifts.com

گونه های گیاهی درحال انقراض ,

لگوی سایت
۱۳۹۸/۶/۳ یکشنبه
(1)
(0)

گونه های گیاهی درحال انقراض

گونه های گیاهی درحال انقراض

با توجه به اینکه اهمیت حفاظت از گونه‌های گیاهی و رویشگاه‌های منحصربه فرد، کلید تعادل چرخه اکولوژیک است پس صیانت از گونه‌های در حال انقراض نیز ازاهمیت بسیار بالایی در تعادل چرخه محیط زیست برخوردار است، اما تعداد این گونه‌هایگیاهی در حال انقراض و یا در خطر انقراض روزبه‌روز در حال افزایش است.

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، ایران با دارابودن هشت‌هزار گونه گیاه، یک‌هزار و 800 گونه گیاه اندمیک یا انحصاری و یک‌هزار و 405 گونه نادر، یکی از غنی‌ترین منابع ژنتیکی گیاهی دنیا را دارا بوده و تنوع گیاهیآن در منطقه خاورمیانه کم‌نظیر است، اما در حال حاضر حدود دوهزار گونه انحصاری درمعرض خطر انقراض قرار دارند که 21 گونه نیز در لیست اتحادیه بین‌المللی حفاظت ازطبیعت به‌عنوان گونه‌های در حال انقراض ذکر شده‌اند.

با توجه به اینکه 20 درصد از گیاهان کشور انحصاری هستند،بنابراین در هیچ جای دیگر دنیا یافت نمی‌شوند.

دلایل عدیده‌ای برای وجود گونه‌های بومی در هر منطقه وجوددارد که برای مثال می‌توان گفت به‌دلیل شرایط خاص محیط زیستی و اقلیمی یک منطقه مثلوجود زیست‌بوم‌های منحصر به فرد، وجود موانع طبیعی در برابر گسترش پراکنش گیاهانو... بسیاری از گونه‌هایی که در کشور به‌وجود آمده‌اند نتوانسته‌اند از سرزمینمادری و موطن اصلی خود فاصله گرفته و در نقاط دور‌دست یا حتی کشور‌های همجواراستقرار یابند و یا بر عکس شاید به‌دلیل تغییر شرایط اقلیمی یا دستکاری‌های انسانآنقدر شرایط برای زیست برخی از گونه‌ها (که موطن آنها سایر نقاط جهان بوده است) نامساعد شده که امروزه حضور آنها تنها منحصر به مناطقی مشخص و عرصه‌هایی محدود درکشور شده است.

هدایای تبلیغاتی بین 20 تا 50 درصد گونه‌های گیاهی جهان و در معرض خطرهستند. در این میان کشور استرالیا حدود 20 درصد و آفریقا بیش از 50 درصد پوششگیاهی‌تحت خطر نابودی، کمترین و بیش‌ترین گونه‌های در معرض خطر را دارند.

کنوانسیون تنوع زیستی برای حفاظت از تنوع زیستی در سال 1992تشکیل و هم‌اکنون 193 کشور جهان عضو این کنوانسیون جهانی هستند که هدف از ایجاد آنحفاظت و بهره‌برداری پایدار از منابع تنوع زیستی و تسهیل دسترسی به منابع است ضمنآنکه در سال 1375 با مصوبه مجلس شورای اسلامی، کشور ایران نیز به عضویت اینکنوانسیون درآمده و برنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از این کنوانسیون را در دستورکار خود قرار داده است.

پیمان تجارت بین‌المللی گونه‌های جانوری و گیاهان وحشی درمعرض خطر انقراض نیز در سال ۱۹۷۳ میلادی امضا شد که هدف از این معاهده اطمینان ازآن است که تجارت حیوانات وحشی و گونه‌های گیاهی ارزشمند و در خطر انقراض، بقای آنهارا تهدید نکند.

با این وجود بسیاری از گونه‌های گیاهی و حتی جانوری دنیا وایران در حال انقراض و نابودی هستند که می‌توان به گونه‌های موسیر، باریجه، لالهواژگون و... اشاره کرد.

دبیر علمی انجمن دوستداران کوه دماوند در گفتگو با خبرنگارایانا با بیان اینکه بهترین شیوه حفاظت از گونه‌های گیاهی به‌ویژه گونه‌های در حالانقراض صیانت در محل رویشگاه‌ها است، گفت: در ایران مسئولان به بخش جانوری توجهبیشتری نشان می‌دهند، اما بی‌شک گیاهان کم‌ارزش‌تر از جانوران نیستند و با حفاظت ازیک گونه گیاهی در واقع از تمامی اکوسیستم حفاظت می‌شود.

عبادی افزود: بر اساس طرح تحقیقاتی مرکز تحقیقات جنگل‌ها ومراتع لیست گونه‌های در حال انقراض کشور مشخص می‌شوند که تنها بخشی از این گونه‌هارا گیاهان درختی و جنگلی تشکیل می‌دهند، پس در قوانین صیانت از گونه‌های در حالانقراض و یا در خطر انقراض باید انواع آنها در نظر گرفته شوند.

ساک دستی وی تصریح کرد: در قوانین مربوط به صیانت از گونه‌های گیاهیمانند موادی در لایحه جامع منابع طبیعی که به صیانت از گونه‌های در حال انقراضاشاره شده است باید انواع گونه‌ها اعم از گونه‌های جنگلی، مرتعی و... در نظر گرفتهشوند.

عبادی ادامه داد: باید در این لایحه ماده‌ای تحت عنوانحفاظت، توسعه و بهره‌برداری از گونه‌های در حال انقراض دیده شود همچنین لیست اینگونه‌ها نیز باید از سوی دستگاه‌ های مرتبط با محیط زیست اعلام شوند.

دبیر علمی انجمن دوستداران کوه دماوند تأکید کرد: در لایحهجامع منابع طبیعی باید بند مجزایی در زمینه حفاظت از گونه‌های در معرض خطر و انقراضگنجانده شود و مواد قانونی تنها مختص از چند گونه جنگلی نباشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از گونه‌های مرتعی کشورهمانند گون، باریجه، موسیر، آنقوزه و... و گونه‌های گیاهی درختی مانند بنه، چنارو... در خطر انقراض هستند که باید هرچه سریع‌تر با تدوین برنامه‌های حفاظتی موردصیانت قرار گیرند.

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر